Başkanlarımızdan Mesajlar

Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu

Türkiye, “Halk Fırkası”nı ilk kez 6 Aralık 1922 günü duydu. İşgal kuvvetleri yurdu terk etmiş, Lozan görüşmeleri yeni başlamıştı. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk o gün şöyle dedi:

“En mütevazı bir millet ferdi sıfatiyle hayatımın sonuna kadar vatanın hayrına vakfeylemek emeliyle barıştan sonra Halkçılık esası üzerine dayanan ve Halk Fırkası adıyla siyasi bir fırka kurmak niyetindeyim.”

Kurtuluş Savaşı’nı örgütleyen ve yöneten “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti”nin devamı olan “Halk Fırkası” 9 Eylül 1923 günü resmen kuruldu. 1924’te “Cumhuriyet Halk Fırkası”, 1935 yılında “Cumhuriyet Halk Partisi” adını alan bu parti, Türkiye’nin kurucu ve birleştirici gücüdür.

Ülkeyi işgalden kurtaran, cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi demokrasinin, laikliğin, insan hak ve özgürlüklerine dayalı sosyal hukuk devletinin temellerini atan partidir.

Bu köklü ve şerefli tarih, kurucumuz, ilk Genel Başkanımız, Ulu Önder Atatürk’ten başlayarak nice insanın emeğiyle, özverisiyle yazıldı; yazılmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Beylikdüzü İlçe Örgütü Vefa Ödülleri projemizi, işte bu tarihi yazanlara duyulan saygı, minnet ve sevgi duygularının bir ifadesi olarak hayata geçirdik.

Vefa Ödülleri, 2016 yılından bu yana, Cumhuriyet Halk Partisi’nin onurlu geçmişine, saygınlığına yakışan; CHP’nin temsil ettiği dünya görüşüne ve değerler sistemine katkıda bulunan; bu düşünce ve değerler uğrunda mücadele eden; yaptıklarıyla, duruşuyla, cesaretiyle, kararlılığıyla örnek oluşturan kişilere veriliyor.

Siyasetin bir kişisel ikbal ve menfaat kavgası olarak görüldüğü, bu nedenle de “siyasette vefa olmaz” anlayışının hakim olduğu bir dönemden geçiyoruz. Vefa Ödülleri’nin böyle bir dönemde en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden birini gerçekleştirdiğine; ilke ve değerlerle yapılan, insan odaklı bir siyaset anlayışını öne çıkardığına inanıyorum.

Vefa Ödülleri, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atmaya hazırlandığımız bugünlerde, geçmişimizle geleceğimizi insani değerler etrafında buluşturma girişimlerinden biri olarak da çok anlamlı ve kıymetlidir.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde başladığımız ve fikrî önderlerinden olduğum bu projenin bugün de devam etmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. İlerleyen dönemlerde de Cumhuriyet Halk Partisi Beylikdüzü İlçe Örgütü Vefa Ödülleri’nin daima takipçisi olacak, bir geleneğe dönüşerek sürekliliğinin sağlanmasına destek vermeye devam edeceğim.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin gelenek ve kültürüne sahip çıkmak kadar siyasete güçlü bir insani boyut katmak perspektifiyle de kurguladığımız Vefa Ödülleri’nin değerli jüri üyelerine, Beylikdüzü Belediye Başkanı Sayın Mehmet Murat Çalık’a, Cumhuriyet Halk Partisi Beylikdüzü İlçe Örgütü’ne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı